Stämma av bankkonto

Den här guiden visar hur du stämmer av förvaltningens balanskonto för bankkonto/bankgiro. Balanskontot ska vara nollställt senast vid brytdagen.

1. Välj Avancerat och gå sedan till Beslutsstöd>Rapport.

2. Fyll i uppgifterna:

  • Rapport DAGRP1
  • Ange period
  • Ange balanskonto Från och Till Bg194XX eller bankkonto 195XX

Saldo från föregående månad visar eventuell differens från föregående månad.

I kolumnen Dagens belopp syns det om det finns ett saldo på kontot den dagen.

I kolumnen Dagens UB ackumuleras summorna för varje dag. Är summorna 0,00 är allt bokfört, och på rätt dag.

För att se verifikationer de dagar som rapporten inte visar 0,00 se guiden Differens på bankkonto.

Senast uppdaterad:

Publicerad: