Ställa ut en intern kundfaktura

Den här guiden visar hur man ställer ut en faktura inom kommunen.

1. Hämta blanketten Underlag intern kundfaktura

2. Fyll i följande fält

  • Säljande Förvaltning/avdelning/enhet
  • Vår referens, namn och Telefonnummer
  • Fakturamottagarens Förvaltning, Avdelning/enhet och Referens
  • Internt kund-ID (Se Internfaktura och dokumentet Intern kundid-lista)
  • Cirkulationsmall/referenskod (se info nedan)
  • Fakturatext som anger vad försäljningen avser
  • Antal och Á-pris
  • Kontering
  • Datum och Utfärdare
  • Skicka blanketten till Fakturaservice, Box 30050

Information om Cirkulationsmall/Referenskod

Cirkulationsmallen, eller referenskod som den också kallas, styr vilka personer fakturan skickas till (t.ex. K1REDO). Koden börjar alltid på en bokstav, följt av en siffra och har maximalt tio tecken. De första två positionerna ska alltid vara samma som fakturatypen.

Cirkulationsmall eller referenskod ska alltid uppges av beställaren vid köptillfället.

För kreditering av internfaktura, använd e-tjänsten Internfaktura.

Senast uppdaterad:

Publicerad: