Som mentor se elevers bedömningsöversikt

Guiden visar hur du som mentor kan se elevens bedömningsöversikt i Itslearning. Bedömningsöversikten är kopplad till terminer. Inom vissa skolformer ser mentorn även bedömningar inför utvecklingssamtal via elevens bedömningsöversikt.

1. Välj Mentor i huvudmenyn.

2. Klicka sen på Bedömningar.

3. Välj och klicka på den elev du vill se omdömen på.

4. Klicka på fliken Bedömningsöversikt.

5. Välj Termin för vilka omdömen du vill se, välj sedan Arkiverade kurser.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?