Söka fram leverantörsfakturor via kontering/attestering

Guiden visar hur man söker fram interna – och externa leverantörsfakturor som är konterade på ett visst sätt eller som är attesterad av en person med en viss roll.

1. Klicka på Sök och välj Leverantörsfaktura (extern) eller Intern levfaktura.

2. Klicka sedan på Sök via kontering/attestering.

3a. Sök fram faktura med kontering: I kolumnen händelse väljer du Kontering.

Fyll i Ver.dat (periodens from – tom). Välj Koddel (Inv, Konto, Proj, Ren). Ex. ren 525380.

Klicka på Sök.

3b. Sök fram faktura med attestering: I kolumnen händelse väljer du Attestering – Fakturaattestant, Attestering – Fakturaattestant 1 eller Attestering – Fakturaattestant 2.

Fyll i Ver.dat (periodens from – tom). Skriv i Användare (användarnamn ex. masco22).

Klicka på Sök.

Senast uppdaterad:

Publicerad: