Söka fram differens på bankkonto

Den här guiden visar hur du söker fram differenser på balanskontot för bankkonto/bankgiro.

1. Välj Avancerat.

I menyn väljer du Beslutsstöd>Analysfunktion.

- För att få upp rätt sökväg välj Visa>Sökvägar, välj ARA610.

2. Skriv in numret för balanskonto.

194XX eller 195XX

3. Fyll i övriga objektsfält med *.

Välj sedan vilken månad du vill se. För att se bokningar dag för dag, dubbelklicka på en rad i taget.

Stäm av förvaltningens bokningar med finansförvaltningen, så framgår det vilken dag som inte stämmer. I exemplet nedan finns det ingen differens.

Senast uppdaterad:

Publicerad: