Skriva ut utförda och ej utförda arbetsuppgifter i Treserva

Den här videoguiden visar hur du som sjuksköterska eller arbetsterapeut skriver ut utförda och ej utförda arbetsuppgifter, vid exempelvis uppföljning, i modulen för signeringslistor i Treserva.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!