Skriva ut planerade arbetsuppgifter och visa ändringshistorik i Treserva

Den här videoguiden visar hur du som sjuksköterska eller arbetsterapeut kan skriva ut planerade arbetsuppgifter samt visa ändringshistorik för en arbetsuppgift i signeringslistan i modulenf ör signeringslistor i Treserva.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!