Skriva under dokument digitalt

Guiden visar hur du skriver under ett dokument i Signeringsportalen. Du loggar in med ditt BankID för att säkerställa att det är rätt person som skriver under dokumentet.

Förutsättningar

För att kunna skriva under ett dokument måste du ha fått ett signeringsuppdrag skickat till dig. Information om detta ska ha kommit till din e-post.

Om du inte fått något mejl, men vet att du har ett dokument att skriva under, kan du gå direkt till https://esign.orebro.se.

1. I mejlet som du fått med information om signeringsuppdraget finns en länk till Signeringsportalen. Klicka på den så kommer du direkt till inloggningsidan enligt bilden nedan. Logga in med ditt BankID.

2. Markera det dokument du vill signera (det förhandsvisas då till höger). Granska innehållet och välj Signera.

Tänk på att vissa dokumentet kan innehålla uppgifter som är belagda med sekretess. Var därför noga med att ingen annan kan se din skärm när du läser dem.

3. Nu öppnar du ditt BankID igen och bekräftar signeringen.

4. När du signerat försvinner dokumentet ur listan Dokument att signera. Du kommer därför inte kunna ladda ner dokumentet i Signeringsportalen, utan kan vid behov distribueras till dig av den som skickade det för signering.

Om du vill avslå dokumentet

1. Klicka på Avslå om du inte vill signera utan vill föreslå ändringar i dokumentet innan du undertecknar.

2. Klicka på Avslå igen om du vill avslå dokumentet direkt, utan kommentarer. Du kan också lämna kommentarer till avslaget. Klicka i så fall på Lämna kommentar.

Kommentaren skickas till personen som skickat signeringsuppdraget till dig. Klicka på Avslå efter du skrivit kommentaren.

Efter att ett dokument avslagits, korrigerar en handläggare eller nämndsekreterare dokumentet och skickar sedan ut det för underskrift på nytt.

När handlingen är signerad av samtliga signatärer fastställs den av handläggaren, om det är ett protokoll.

Signaturerna kommer inte synas på dokumentet, utan all signeringsinformation finns inbäddad i PDF-dokumentet.

Du kan se signeringsinformationen med en vanlig PDF-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Visa digital signatur på dokument.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa mer om e-underskrifter och behandling av personuppgifter.

Om du har fler frågor om personuppgifter och sekretess kan du kontakta din lokala informationssäkerhetssamordnare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?