Skriva omdömen

Från och med 2020 skrivs omdömen genom en ny funktion i Itslearning. I den nya funktionen kopplas IUP och omdömen ihop. Denna guide visar hur du som lärare i en kurs skriver omdömen för elever i grundskolan.

1. Öppna den kurs du ska skriva omdömen i.

2. Klicka på Status och uppföljning.

3. Klicka på Utvecklingsplan

4. Klicka på Lägg till omdömen

5. Sätt en rubrik på omdömet utefter ämne, t.ex. ”Svenska”. Välj bedömningsskalan Omdöme Grundskola. Under rubriken Synlig för elever, välj Nej (går att ändra i efterhand) och klicka sedan på Skapa.

6. Du har nu möjlighet att fylla i omdömen. Välj Bedömning och skriv omdömet på eleverna under Kommentar. Du kan självklart återkomma till sidan och lägga till kommentarer. Eleven ser inte ditt omdöme förrän du gjort den synlig för eleverna.

7. För att återgå till redan skapade omdömen, klicka på Utvecklingsplan (se steg 1-3) och klicka på kolumnen Omdömen. Välj sedan ämnet du vill lämna omdöme om för att kunna fortsätta kommentera.

Det är även här du gör omdömet synligt för elever och vårdnadshavare. Det gör du genom att klicka på symbolen som ser ut som ett öga.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?