Skicka webbenkät till enskilda elever

Guiden går igenom hur du skickar ut en hälsoenkät via Prorenata till enskilda elever. Det finns även en guide för hur du skickar en enkät till hela skolklasser.

  • När en elev blir registrerad i Adela får eleven automatisk en e-postadress. Det är den e-postadressen som läses in i Prorenata för eleven och som kommer användas för webbenkäten.
  • När tid för utdelning/utskick av Hälsofrågor bokas med mentorn/klassläraren, be hen kontrollera så att alla i klassen vet hur de kommer till sin inkorg för e-posten innan den bokade tiden.
  • Kontrollera så att alla kommer ha tillgång till dator, iPad eller dylikt vid den bokade tiden. Om det inte finns tillgång till datorer eller dylikt för alla kan man dela upp gruppen. Det finns ingen tidsbegränsning för mailet med enkäten, enkäten kan besvaras av olika personer vid olika tillfällen fast den har skickats ut till alla vid samma tillfälle.
  • Ta med egen dator för utskick av enkäter.
  • Förslagsvis skickas webbenkäten ut när man vet att alla är inloggade i sin e-post och har hittat sin inkorg.
  • Om någon går fel, går det att skicka ut webbenkäten igen.
  • Tänk på att enkäten blir en journalanteckning när den förs in i journalen och att om man inte träffar eleven inom 14 dagar blir den autolåst om den inte är signerad. Det går att se svaren utan att föra in enkätsvaren i journalen. Förslagsvis så förs svaren in när man vet att eleven kommer komma eller när man har träffat eleven.
  • Efter att enkäten är införd och kontrollerad och signerad för den enskilde eleven, gå till Listor & Tabeller, välj den webbenkät som har används för eleven och ta bort svaret.

1. Välj Listor & Tabeller och klicka på Webbenkäter.

2. Klicka på den enkät du vill använda, ex. Hälsofrågor till dig som går gymnasiet. (Här syns information om hur många enkäter som är skickade och besvarade totalt för alla kommunens skolor).

3. Klicka på Skicka enkäter, välj sedan Till enskilda elever.

Kontrollera så att rätt läsår är förvalt. Om inte så klicka dig fram till aktuellt läsår via rullfönstret.

5. Välj elev genom att söka fram namnet på eleven, dubbelklicka sedan på namnet för att lägga till i Valda elever. Ska du skicka till flera elever kan du söka fram en i taget och lägga till.

Om fel elev blivit tillagd så kan du klicka på pil uppåt för att ta bort (1).

Med pilarna till höger (2) kan alla elever som finns i den övre rutan tas bort respektive läggas till som Valda elever. Kom ihåg att markera det du vill ta bort eller lägga till.

6. När du ser den/de elever du vill skicka enkäten till under Valda elever så klickar du Ok.

7. Du får nu en kontrollfråga som du behöver svara Ja på innan enkäten skickas

Alternativ 2, skicka ut enkät via Elevöversikt

1. Välj Använd elev för att...

2. Klicka på Skicka enkät.

3. Markera den enkät du vill skicka.

4. Klicka på Skicka enkät.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!