Skicka e-post med delad postlåda som avsändare

För att skicka e-post där den delade postlådan ska stå som avsändare behöver du också ha rättigheter till den. Då kommer det skickade brevet att hamna i den delade postlådans mapp för skickad e-post.

E-post Outlook

1. Klicka på Ny e-post

2. Välj avsändare...

Under Från väljer du den delade postlådans adress som avsändare.

Om Från-knappen inte syns, går du till Alternativ och klickar i Från.

3...eller ange en annan e-postadress.

För att kunna ange en annan e-postadress som avsändare, måste du ha behörighet att skicka från den. Det kan du få om du till exempel är ombud för en kollega (d.v.s. har behörighet att läsa kollegans e-post)

E-post webb

1. Öppna en annan e-postlåda

Klicka på ditt namn /din bild.

Välj alternativet Öppna en annan postlåda.

Du kan bara välja att öppna en postlåda som du har behörighet till. Börja att söka på postlådans namn tills alternativet kommer upp. Välj, Sök i katalog.

När postlådan öppnas kan du se innehållet i den. Välj Nytt för att skriva ett ny e-post.

3. Visa Från

Klicka på de tre prickarna och välj Visa Från.

Postlådans namn som du tidigare sökte på läggs till på raden Från.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?