Skapa övrigt ärende

Guiden visar hur du i Prorenata skapar ett övrigt ärende på ärendeöversikten.

Övrigt ärende använder du för ärenden gällande en grupp, en klass eller för dokumentation av punkter som alla ska kunna läsa i ett protokoll oavsett om man har användarroll utan ärendebegränsning eller användarroll med ärendebegränsning, ex för främjande arbete. Lämplig att användas för stående punkter på ex EHT-möten.

Om övrigt ärende skapas för en grupp eller klass, blir ärendet fristående, det skapas ingen dokumentation för den enskilda eleven eller på klassen.

1. Gå till din organisation/skola. Klicka på Ärende.

2. Välj Skapa ärende.

3. Välj Övrigt ärende.

4. A – Ärenderubrik, skriv en kort beskrivning, ex. skolans främjande arbete.

4. B – Prioritet, klicka på pilen till höger och välj prioritet. Standard är förvalt.

4. C - Status, klicka på pilen till höger och välj status. Nytt är förvalt.

4. D – Medlemmar, lägg till de personer som ska vara delaktiga i ärendet. Om användargrupper finns klickar du på Grupper och lägg till användargrupp (Se Skapa användargrupp). Den som skapar ärendet blir automatiskt medlem i ärendet. Valda medlemmar får ett e-postmeddelande att de har tilldelats ett ärende.

5. Klicka på Spara.

Du hittar mer information i Prorenatas användarmanual på Hemsidan.

Användarmanualen innehåller supportartiklar för grundläggande funktioner och flöden i Prorenata.

Använd sökfunktionen för det du vill läsa mer om och gärna citationstecken när du gör sökningar, till exempel “ärende”.

Sökresultatet blir då mer precist än om man enbart skriver ärende i sökrutan. Bilderna i supportartiklarna går att förstora genom att du klickar på dem.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!