Skapa och redigera en samtalsmall

Guiden visar hur du skapar och redigerar en samtalsmall i Unikum för barnet och hur du redigerar frågesidan.

Hämta och redigera mall

1.Klicka på din Förskola/enhet och välj Avdelning/grupper där mallen ska finnas.

2. Klicka på Skolbanken (2) och välj Samtalsmallar (3).

Samtalsmallarna finns indelade i tre kategoirer:

Förskola (namn) - din egen förskola. Här finns samtalsmallar som är skapade tidigare. Även mallar som inte används och de som är sparade som utkast.
Örebro - här finns alla kommunens förskolors samtalsmallar.
Hela landet - här finns hela Sveriges samtalsmallar.

4. Sök fram en samtalsmall som passar förskolans kriterier, det beslutas tillsammans med rektorn. Du kan använda sökfältet (1) eller gå via kategorierna (2). De som står högst upp i listan är de som flest klickat sig in på.

När du valt en mall klickar du på den (3).

Granska samtalsmallen noga. I exemplet går det att klicka på frågesidorna Samtalsöversikt, Till vårdnadshavare, Arbetslaget reflektioner, Överenskommelser. Då kan du se vad som skrivits i mallen under varje flik.

5. Klicka Kopiera.

Redigera mallen

Titel - håll titeln kort och tydlig.
Beskrivning - en kortare beskrivning om mallen.
Ålder - från och till barnet som mallen gäller.
Samtalsöversikt - det här är första frågesidan i mallen. Den kan du inte byta namn på men om du scrollar ned kan du ändra det du vill ska ingå under samtalsöversikten.
Ny frågesida - här kan du lägga till en extra frågesida.
Krysset (X) - betyder radera.
Pilen - betyder flytta ett steg.

Redigera frågesidan

Till vårdnadshavare och Arbetslaget reflektioner

Här kan du ändra namn om du vill. Scrollar du längre ned så kommer du till de frågor som ska ställas till vårdnadshavarna. Här är det viktigt att du är uppmärksam på vad som är iklickat i mallen.

Den övre raden beskriver vem frågan är riktad till. I exemplet på bilden är frågan riktad till vårdnadshavare (V).

Den undre raden visar vem som kan svara på frågan. I exemplet på bilden kan vårdnadshavare, mentor och pedagog svara på frågan. Detta är bra att ha i klickat eftersom vårdnadshavaren kanske inte alltid har svarat på frågorna i hemmet utan de ska svaras på under samtalet.

Under rullisten (1) kan du göra olika val beroende på hur du vill att mottagaren ska kunna besvara frågan. Det som rekommenderas är kommentarsfråga. Du kan även lägga till Ny fråga (2) och välja att Infoga avsnitt (3).

Överenskommelser

Hur går ni vidare och med vad? Utmaningar, samarbetsområden o.s.v. Förskolor arbetar olika med denna frågesida. Rektorn på förskolan har huvudansvaret på hur samtalsmall ska vara uppbyggd och vad som ska ingå.

Denna frågesida är liknande uppbyggd som de resterande men viktigt att ta ställning till är om denna frågesida ska vara öppen efter låsning av samtalsmall (efter man haft samtalet låser man mallen för vidare redigering). Öppen eftersom förskolan arbetar med överenskommelser och fyller på till nästa gång ni har samtalet. Ska det vara öppet att fylla i mellan samtalen ska rutan vara ikryssad, endast under frågesidan överenskommelser.

6. Nu kan du välja Granska, Spara eller Publicera.

  • Spara: Då sparas mallen som ett utkast och du kan gå tillbaka vid ett senare tillfälle och redigera.
  • Granska: Klicka här för att se hur samtalsmallen kommer att se ut. I detta läget kan du även klicka runt för att se alla frågesidor.
  • Publicera: Klicka här när du är färdig och beredd att dela med dig till Skolbanken. Publicera i Skolbanken måste göras innan du kan använda mallen.

Nu hittar du din publicerade samtalsmall under din förskola i exempelbilden synd den under Test Förskolan (1). Här kan du även hitta utkast och arkiverade samtalsmallar om du har rollen administratör.

Om du vill ändra eller ta bort mallen från Skolbanken så klickar du på rubriken och väljer Redigera, Pensionera eller Ta bort.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?