Skapa ett nytt team

Guiden visar hur du skapar ett Team i Office365. Guiden visar också hur du namnger teamet och lägger till medlemmar.

1. Klicka på Team.

2. Välj sedan Gå med i eller skapa ett team.

3. Klicka på Skapa team.

4. Välj Skapa ett team från grunden och sedan Privat.

5. Sätt ett Teamnamn utifrån Örebro kommuns namnstandard:

  • Inled med förkortningen för din förvaltning följt av mellanslag, bindestreck, mellanslag. Ex. FoS - Änglandaskolans personal.
  • Är det ett projekt så ska ordet Projekt ingå i namnet.

  Gör en Beskrivning av teamet och klicka sedan på Skapa.

  Förkortningar

  • Förvaltning förskola och skola - FoS
  • Förvaltningen för funktionsstöd - Fff
  • Förvaltningen för sociala insatser - FFS
  • Kommunstyrelseförvaltningen - Ksf
  • Kultur och fritidsförvaltningen - KoF
  • Miljökontoret - Mk
  • Stadsbyggnad - Sb
  • Tekniska förvaltningen - Tf
  • Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete - Fufa
  • Vård och omsorgsförvaltningen - VoO

  6. Nu kan du lägga till medlemmar i ditt team.

  • Du kan lägga till medlemmar en och en genom att skriva deras namn.
  • Du kan också lägga till flera medlemmar på en gång om de ingår i en e-postgrupp.

  Du kan även ge medlemmarna olika roller, Medlem eller Ägare. Som ägare i ett team kan du göra inställningar och styra behörigheten för medlemmarna.

  Om du vill ordna ditt team innan medlemmarna kommer in så kan du välja att hoppa över och bjuda in medlemmarna när du är färdig.

  7. Klicka på Stäng eller Hoppa över för att starta ditt nya team

  Senast uppdaterad:

  Publicerad:
  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

  Tack för ditt svar!

  Tack för ditt svar!