Se omdömen utan IUP

Den här guiden visar hur du som vårdnadshavare kan se omdömen i Itslearning utan att det finns en IUP (individuell utvecklingsplan).

1. Klicka in på ditt barns infosida.

2. Klicka på länken med texten Det finns inga aktuella planeringar under rubriken Utvecklingsplan.

3. Välj ett start- och ett eventuellt slutdatum. Välj ett datum i början av läsåret för att få med samtliga omdömen under läsåret. 

4. Du kan nu se samtliga omdömen från perioden du valt, som läraren gjort synliga för vårdnadshavare och elever. 

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?