Registrera tillfälligt uppehåll i Treserva

Den här videoguiden visar hur du som sjuksköterska eller arbetsterapeut registrerar tillfälligt uppehåll, exempelvis vid sjukhusvistelse för patient, i modulen för signeringslistor i Treserva.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!