Registrera abonnemang

Den här guiden visar hur du registrerar ett abonnemang. 

1. Klicka på Inköp. Välj sedan Abonnemang. 

2. Klicka på Ny.

Lägg sedan till följande uppgifter:

 • Leverantör anger avsändare av fakturan. Ska vara leverantörsID.
 • Externt/internt anger om abonnemang ska användas för externa eller interna fakturor.
 • Abonnemang används för att ange ett avtals- eller abonnemangsnummer som är unikt och finns på fakturorna.
 • Beskrivning kan användas för en kort textbeskrivning av avtal/abonnemang.
 • Giltig från/till anges för avtalets giltighetsperiod, för löpande lämnas t.o.m. blankt.
 • Högsta belopp/faktura används för att begränsa vilka fakturor som attesteras per automatik. Fakturor som överskrider beloppet lämnas oattesterade av systemet. C-mallen på abonnemanget styr över till rätt attestanter.
 • Ansvarig används för att ange den fiktiva användare som varje förvaltning har. Fakturatyp +A.
 • Antal dagar mellan fakturor anges med det antal dagar som måste gå innan en ny faktura avseende abonnemanget kan bli automatiskt attesterad, t.ex. ska månadsabonnemang ha 20 dagar.
 • Alternativ moms lämnas blankt, då det inte används av Örebro kommun.
 • Bilaga markeras ej, då det inte används av Örebro kommun.
 • Klicka på knappen Spara.

Senast uppdaterad:

Publicerad: