Rätta kontering på leverantörsfaktura

Guiden visar hur du fyller i en bokföringsorder för att rätta en felaktigt konterad leverantörsfaktura i Raindance.

1. Ta fram fakturan som ska rättas i Raindance för att använda som underlag för kontering.

2. Fyll i förvaltning och enhet/verksamhet i fälten högst upp på bokföringsordern. I första raden på bokföringsordern fyll i konto, REN, motpart och eventuella andra koder som fakturan är konterad med.

 • Ange samma motpart på första raden som ursprungliga fakturan är konterad.
 • Fyll i beloppet med omvänt tecken. Om du ska omföra en kostnad ska första raden ha minustecken.
 • På bokföringsorderns andra rad väljs det konto och den REN som kostnaden ska omföras till. Lägg även till eventuella andra koder som ska finnas med.
 • Beloppet på andra raden ska ha plustecken så att summan av båda raderna blir noll.
 • Motparten på andra raden ska vara samma som första raden.
 • I radtexten anges vilket fakturanummer det är som ska rättas.
 • Om kostnaden ska periodiseras ange fr o m och t o m vilken period fakturan avser.
 • Fyll i datum och utfärdare.
 • I rutorna för beslutsattest samt behörighetsattest signeras bokföringsordern av behöriga personer som har beordrat omföringen, till exempel chef, gruppledare eller ekonom.
 •  

Se exemplet nedan:

 • Om kostnaden ska periodiseras ange fr.o.m och t.o.m vilken period fakturan avser.
 • Fyll i datum och utfärdare.
 • I rutorna för Beslutsattest samt Behörighetsattest signeras bokföringsordern av behöriga personer som har beordrat omföringen, till exempel chef, gruppledare eller ekonom.

Signera och skicka in

Signera bokföringsordern manuellt eller digitalt och skicka sen in den via Kommunsupport.

Du kan även skicka den ifyllda och signerade bokföringsordern med internpost till:

Administrativ redovisningsservice, Box 30050.

Om underlaget för bokföringsordern signeras manuellt och skickas in via kommunsupport så ska originalet arkiveras hos verksamheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: