Omföring av intäkter eller kostnader mellan olika förvaltningar

Guiden visar hur du omför kostnader eller intäkter mellan två olika förvaltningar för att motparterna ska stämma vid intern fördelning.

1. Fyll i förvaltning och enhet/verksamhet i fälten högst upp på bokföringsordern.

2. Fyll i datum och utfärdare.

3. I bokföringsorders första rad anges det konto som intäkten eller kostnaden ska omföras ifrån.

Intäkter konto: 3****, Kostnader konto: 4****,6*****,7****

4. Ange verksamhetens REN.

Motparten ska vara den förvaltning som kostnaden eller intäkten ska omföras till, t ex. AVFH00, AVVB00, ASTÖ00, AÖKA00. Se ovan markerade rutor.

En lista med alla motparter hittar du här.

5. På andra raden anges det konto och den REN som kostnaden eller intäkten ska omföras till.

Motpart ska vara den förvaltning där kostnaden eller intäkten kommer ifrån.

Om första raden är en intäkt ska utfallet vara med plustecken och minustecken om det är en kostnad.

Andra radens utfall ska vara omvänt tecken så att summan av rad 1 och 2 blir noll.

I rutorna för Beslutsattest samt Behörighetsattest signeras bokföringsordern av behöriga personer som har beordrat omföringen, till exempel chef, gruppledare eller ekonom.

Signera och skicka in

Signera bokföringsordern manuellt eller digitalt och skicka sen in den via Kommunsupport.

Du kan även skicka den ifyllda och signerade bokföringsordern med internpost till:

Administrativ redovisningsservice, Box 30050.

Om underlaget för bokföringsordern signeras manuellt och skickas in via kommunsupport så ska originalet arkiveras hos verksamheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: