Läs in vårdnadshavare

Guiden visar hur du importerar vårdnadshavare/föräldrar från Adela till Skola24.

Förutsättningar

För att läsa in föräldrar till Skola24 behöver du vara skoladministratör på din skola. En schemaläggare har inte behörigheten att importera föräldrar.

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Klicka på Frånvaro, schema, fritidshem och schemaläggning (Skola24)

3. Klicka på Administration - Administration - IMPORT/EXPORT och sedan Importera föräldrar.

4. Klicka på Välj fil och markera den csv-filen som ska importeras. Klicka sedan på Ladda upp.

Bocka i rutan "Importfilen är ägare...". Det innebär att det som står i filen kommer skriva över den information som redan finns i Skola24. E-postadresser och telefonnummer ska alltid ändras i Adela, så denna ruta ska vara ibockad.

Nu kommer importen att gå igenom och föräldrar kopplas till rätt elev.

Om det är fel i filen kommer det stå tydligt i rapporten som kommer upp. Se i såna fall efter vad som är fel, rätta det i Adela och gör om hela proceduren med export och import.

När importen är slutförd ska du radera importfilen och tömma papperskorgen på din dator.

Observera att det måste finnas ett publicerat schema i Skola24 för att kopplingen mellan elever och föräldrar ska kunna ske.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!