Lägga till vårdnadshavare i fritidskurs i itslearning

En fritidskurs är en kurs som skolan manuellt skapar i itslearning. I denna guiden visas hur läraren/fritidspedagogen lägger till vårdnadshavarna i kursen.

1. Gå in i den kursen du ska ha kommunikation med vårdnadshavare som har barn i fritids.

2. Klicka sen på Mer och Deltagare.

3. Klicka sedan på Lägg till när du är inne på sidan för deltagare.

4. Sök fram hierarkin för vårdnadshavare för klassen som eleverna som går på i skolan genom att klicka på Sök efter hierarki.

5. En ny ruta öppnas och du letar fram hierarkin genom att klicka dig ner i läsår på din skola och finner hierarkin med klassens namn och vårdnadshavare. Klicka sen på Välj bredvid hierarkin. Se bild som exempel.

6. Bocka i Vårdnadshavare och Anställd under Sök efter (personer som jobbar på en kommunal skola är inställd som anställd). Klicka sen på Sök.

7. Markera de vårdnadshavare som ska ha barn på fritids (jämför med klasslista med vårdnadshavarnas namn).

8. Välj sen roll Gäst och klicka på Lägg till.

Om förändring sker under läsåret måste Vårdnadshavare läggas till eller tas bort manuellt.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?