Lägga till nytt användarkonto

Användarkonton för elever, vårdnadshavare och personal skapas per automatik i Itslearning. I vissa fall kan dock skolans lokala admin behöva skapa användarkonton manuellt. Den här guiden visar hur du gör.

Förutsättningar

För att kunna lägga till nya användare i Itslearning behöver du ha behörighet ”Lokal admin” på din skola.

Anledningarna till att skapa ett manuellt användarkonto kan vara:

  • VFU-studenter som ska ha tillgång till Itslearning temporärt.
  • Annan extern som ska ha tillgång till Itslearning temporärt.

OBS! Användare med manuellt skapade användarkonton kan inte logga in via e-skola, utan måste logga in via https://orebro.itslearning.com

1. Klicka på Administratör i huvudmenyn.

2. Klicka på Användare och åtkomstbehörigheter.

3. Klicka på Lägg till ny användare

4. Fyll i formuläret. Fälten som måste fyllas i är:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Användarnamn (använd det användarnamn som eleven redan har, alternativt ext_elevensnamn)
  • Lösenord (rekommenderas)
  • Profil (om eleven har skyddad identitet ska profilen sättas till ”övrigt”)
  • Hierarki (skolan)

Övriga uppgifter är frivilliga att fylla i.

5. Klicka på Spara längst ner på sidan.

6.Om det är en elev med skyddad identitet måste policyn Sekretess läggas till på detta konto. Se guide Administrera och felsöka användarkonton i Itslearning (Lokal admin)

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?