Lägga till eller ändra betalningsmottagare/leverantör

Guiden visar hur du lägger till eller ändrar en ny eller befintlig betalningsmottagare, privatperson eller företag.

2. På vänster sida skriver du uppgifter för upplägg av Privatperson. Fyll i med versaler och semikolon mellan efter efter- och förnamn. (ex: THUNELL;MARIE)

3. På höger sida skriver du uppgifter för Företag.

Viktigt att mottagaren oavsett företag/person ska vara godkänd för F-skatt vid köp av tjänst. Om de inte är godkända ska inte den här E-tjänsten användas.

Saknas Godkänd för F-skatt ska utbetalningen av arvode/gage ske genom lönesystemet. Företag/förening ska ha bank-/plusgiro.

Har företaget endast bankkonto behöver de skicka in ett kontobevis, för utan kontobevis går det inte att säkerställa kontoinnehavaren. Även här ska stora bokstäver användas.

4. Gäller det en ändring av en betalningsmottagare/ leverantör ska lev. id anges.

5. Skicka in blanketten enligt punkt 4.

6. Vid sekretess skickar du istället via tjänsten Säker kommunikation htts://sk.orebro.se till och.behörighetsservice@orebro.se. Gäller både privatpersoner och företag mm.

7. Viktigt att känna till! När ett mejl kommit att upplägget är klart, kommer leverantören vara synlig i e-tjänsten cirka kl. 6.00 dagen därpå. Först då är det möjligt att skapa utbetalningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: