Lägga till elever på mentor

Den här guiden visar hur du som Lokal admin manuellt kan lägga till elever på en mentor i Itslearning.

I elevregistret, Adela, är klassföreståndare och mentor två olika roller vilket medför att en elev endast kan ha en mentor. Om skolan önskar att en elev eller en klass ska ha två mentorer som ska komma åt mentorsfunktionen i It’s Learning, kan du som lokal admin lägga till det manuellt.

Förutsättningar

För att kunna lägga till elever på mentor i Itslearning behöver du ha behörighet "Lokal admin".

1. Klicka på Administratör i Itslearnings huvudmeny.

2. Klicka på Mentorer och skolledare.

3. Leta fram namnet på den mentor du ska lägga till elever på. Under kolumnen Redigera, klicka på pennan.

4. Du kan antingen lägga till elever enskilt, genom att klicka på Lägg till elever, eller en hel grupp elever (t.ex. en hel klass, mentorsgrupp etc.) genom att klicka på Lägg till hierarki.

5. Om du vill lägga till en hel hierarki, var noggrann att klicka på Välj på just den hierarki du önskar – annars läggs skolans samtliga elever till på en mentor.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?