Lägga in e-postsignatur

All e-post som skickas från Örebro kommun ska ha en tydlig avsändare. Därför finns det en standardiserad e-postsignatur som ska användas. Den här guiden beskriver hur du lägger in en sådan i Outlook.

Tips! Du kan skapa flera olika signaturer som du sedan kan välja på. Det kan vara praktiskt om du skickar e-post från flera olika konton.

E-post Outlook

1. Skapa ett nytt mejl

Välj sedan menyfliken Meddelande i brevet. Klicka på knappen Signatur och därefter på alternativet Signaturer.

2. Lägg in en signatur

Klicka på knappen Ny för att göra en ny signatur. Ge den ett namn (det är bara du som ser det), till exempel "Personlig signatur, Örebro kommun" eller "Delad postlåda IT".

3. Lägg in dina uppgifter

Inom Örebro kommun är det bestämt hur signaturen ska se ut, vad gäller innehåll, typsnitt och storlek. 

  • Typsnitt: Segoe UI, 10 punkter stor.

Innehåll:

Förnamn Efternamn, titel
Örebro kommun
Förvaltning/avdelning

019-21 xx xx, 07x-xxx xx xx
förnamn.efternamn@orebro.se

Box xxxxx, 701 35 Örebro
Besöksadress: xxxxx

Servicecenter: 019-21 10 00
Webbplats: orebro.se
facebook.com/orebrokommun
instagram.com/orebrokommun

4. Sätt signaturen som standard

Din signatur kan infogas automatiskt i dina e-postmeddelanden, både på nya meddelanden och på svar eller vidarebefordran. Du väljer hur du vill ha det under Välj standardsignatur.

Avsluta och spara med Ok

E-post webb

1. Öppna inställningarna

Klicka på kugghjulet längst upp till höger i webbmejlen och välj E-post under "Dina appinställningar".  

Välj E-post i menyn till vänster. Längre ner under Layout visas fältet för E-postsignatur.

2. Skapa din signatur

Inom Örebro kommun är det bestämt hur signaturen ska se ut, vad gäller innehåll, typsnitt och storlek. 

  • Typsnitt: Segoe UI, 10 punkter stor.

Innehåll:

Förnamn Efternamn, titel
Örebro kommun
Förvaltning/avdelning

019-21 xx xx, 07x-xxx xx xx
förnamn.efternamn@orebro.se

Box xxxxx, 701 35 Örebro
Besöksadress: xxxxx

Servicecenter: 019-21 10 00
Webbplats: orebro.se
facebook.com/orebrokommun
instagram.com/orebrokommun

3. Infoga signaturen automatiskt

Om du vill att din signatur ska infogas på dina meddelanden, bocka i de alternativ som passar dej "Inkludera min signatur automatiskt"...

4. Spara dina val

Välj Spara när du har gjort dina val.

Om du väljer att inte ha med signaturen varje gång, kan du infoga den manuellt  när du har valt ett nytt meddelande genom att klicka på de tre punkterna och välj Infoga signatur på brevet du skriver.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?