Kontera ett abonnemang

Den här guiden visar hur du konterar ett abonnemang. Övriga guider inom samma ämne: Söka abonnemangÄndra/öppna abonnemangRegistrera abonnemang.

1. Välj Inköp och klicka sedan på Abonnemang i menyraden under, klicka på Kontera/attestera.

2. Välj Radtyp rörlig i konteringsraden. Kontera sedan upp fakturan.

Har man ett abonnemang där kostnaden ska fördelas på flera renar kan man lägga in en Procentuell fördelning. Då konteras fakturabeloppet utifrån den fördelning man angivit, se ovan.

Obs! Tänk på att hela beloppet ska anges under Fördelningsbeloppet och den procentuella fördelningen under PrelAB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: