Kom igång med whiteboardpennan till projektorn

Den här guiden visar på hur whiteboardpennan som är ett komplement till projektorn fungerar. Här beskrivs de olika delarna på den interaktiva pennan.

Läs även guiden om Projektorer i Citypassagen

Obs. Pennan startar automatiskt när du tar upp den, och stängs av 15 sekunder efter du har lagt ned den.

Läs om pennans olika funktioner

  1. Pennspetsen som kan vara utbytbar med en hård eller mjukare spets beroende på underlaget. Spetsen kan också användas som radergummi.
  2. Batteriindikator som visar blått när batteriet är laddat fram tills du släpper knappen. När batteriet är nästan urladdat visas ett blinkande blått sken under tiden knappen är intryckt. Batteriet visar inget ljus alls när det är helt urladdat. Byt batteri.  (AA-batteri)
  3. När knappen på pennan är satt till radergummi tryck på knappen för att ändra spetsens funktion mellan penna och radergummi under tiden du ritar.  
    När knappen visar "rengör skärm" tryck på knappen för att radera allt skrivet innehåll på skärmen.
    Det går även att få till en högerklick-funktion, tryck på knappen för att använda pennan som en mus. (pennknapp-funktion).
  4. Här finns möjlighet att fästa en rem.
  5. Batterilucka. 

Senast uppdaterad:

Publicerad: