Installera en skrivare på datorn

Den här guiden visar hur du lägger till en skrivare på din dator. Det görs via ett program som heter Cirrato och som finns på din startmeny, eller nere till höger i aktivitetsfältet.

Du kan installera nästan vilken skrivare som helst, i vilket hus som helst inom kommunen, så länge du har behörighet till den.

1. Ta reda på skrivarens namn

Första åtgärden är att ta reda på vad skrivaren heter. Namnet finns på en gul klisterlapp på själva maskinen.

2. Öppna skrivarprogrammet Cirrato

Du hittar programmet antingen i din startmeny, eller längst ner till höger i aktivitetsfältet. Ikonen ser ut som en röd mussla, typ. Dubbelklicka på den.

3. Sök fram skrivaren

Sök på skrivarens namn i Cirrato och klicka på knappen Sök. I detta exempel hittas två skrivare med namnet prn0082, en vanlig och en för Mac-datorer.

4. Installera skrivaren

Det finns två sätt att installera skrivaren. Antingen dubbelklickar du på raden med skrivarnamnet, eller markerar den och klickar på knappen Installera.

Skrivaren markeras grön på raden.

Senast uppdaterad:

Publicerad: