Importera uppgifter till fritids närvarolistor

Guiden visar hur du hämtar uppgifter från Adela barnomsorg till Skola24 för att säkerställa att rätt elever hamnar i fritidshemmens närvarolistor.

Hämta uppgifter från Adela barnomsorg

Logga in på E-skola som Personal.

1. Välj Adela export/import.

Om du inte blir inloggad automatiskt är du inte upplagd som schemaläggare i Adela. Kontakta då din skoladministratör.

2. Ta fram organisationsträdet genom att klicka på organisationen under ditt namn i den vänstra kolumnen. Välj sedan din skola eller förskola.

3. Klicka på Integrationer i den vänstra kolumnen välj sedan Skola24 och Export.

4. Välj alternativet Barn och klicka på Skapa fil. Filen sparas nu på din dator i Hämtade filer.

Om du vill kan du flytta filen till ett annat ställe på din dator, men ladda inte upp den i Office 365.

5. Öppna .csv filen i Excel. Då ser du att personnummerformatet inte stämmer. Detta beror på att excel väljer att hantera personnummer felaktigt.

Gör så här:

  • Markera kolumn C - välj Formatera celler.
  • Klicka på fliken Anpassat.
  • Ställ markören under Typ: och mata in 12 st nollor.
  • Klicka på OK.

6. Säkerställ att eleverna placeras på rätt fritidshemsavdelning genom att kontrollera kolumn B på varje elev.

I exempelbilden skapar vi tre stycken avdelningar på vår skola. Tre elever hamnar i avdelning Äpplet, två elever på Apelsinen och en elev på avdelningen Melonen

7. Klicka på Arkiv - Spara som. Se till att formatet är CSV (kommaavgränsad) (*.csv). Välj Spara.

Importera uppgifterna till Skola24

1. Logga in på E-skola som personal.

2. Klicka på Frånvaro, schema, fritidshem och schemaläggning (Skola24).

3. Klicka på Administration - IMPORT/EXPORT - Importera barn

4. Bläddra fram .csv filen som finns sparad på din dator och klicka på Ladda upp.

Vid eventuella felmeddelanden i detta steg så får du direkt återkoppling på vad som blivit fel i filen.
Öppna i så fall upp filen och åtgärda felen för att sedan prova igen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!