Importera lärandemål

Den här guiden visar hur du importerar lärandemål till en kurs i itslearning. Funktionen lärandemål innehåller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav inom ämnen och kurser.

1. Öppna kursen som lärandemål ska importeras till.

2. Klicka på Mer och Inställningar.

3. Klicka på Lärandemål

4. Klicka på Sök

5. Leta upp det ämne och den kurs som du vill importera.

6. När du funnit det ämne eller den kurs du vill importera ett lärandemål till, klicka i det du vill importera och välj antingen Infoga eller Infoga och stäng

7. Nu har du importerat lärandemål till din kurs.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?