Hantera moms vid korttidshyra och leasing transportmedel

Guiden visar hur momsen hanteras vid korttidshyra och leasing av bilar och andra transportmedel.

1. Börja med att granska fakturan. Gäller fakturan korttidshyra används konto 69510, och för leasing används konto 69520.

2. Skriv i 'pennan' att momsen ska ändras till 50%.

I båda fallen är momsen endast avdragsgill med 50% vid hyra/leasing av personbil/minibuss som väger högst (totalvikt) 3 500 kg. Är hela momsen dragen, cirkuleras fakturan till FS8.

Fakturan nedan är ett exempel på när momsen halverats.

3. När fakturan återkommer till inkorgen har ekonomiassistenten ändrat momsen. Kontera enligt ovan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: