Hantera faktura med konteringsregler

Guiden visar hur du hanterar fakturor som omfattas av konteringsregler.

1. Om fakturan gäller konton som omfattas av konteringsregler, kommer en informationstext upp vid konteringen.

Se exemplet nedan på Extern representation konto 71000, där följande ruta visas.

2. Läs texten och granska fakturan. Om fakturan inte innehåller all information gör du en Komplettering med hjälp av pennan eller genom att bifoga ett dokument.

För fakturor som omfattas av beloppsgräns för avdrag av moms se guide.

Senast uppdaterad:

Publicerad: