Hantera faktura med beloppsgräns för avdrag av moms

Guiden visar hur du hanterarfakturor som omfattas av beloppsgräns för avdrag av moms.

1. Börja med att granska fakturan. Se vilket konto som skall användas om fakturan avser:

  • Representation extern - 71000
  • Personalrepresentation - 71100
  • Enklare förtäring vid interna möten - 71190
  • Personaluppvaktning och gåvor - 71110

Avser fakturan något av ovanstående finns beloppsgräns för avdrag av moms i dokumentet Representation, personalförmåner och gåvor i Örebro kommun.

2. Överstiger momsen beloppsgränsen ska fakturan cirkuleras till FS8. I pennan skriver du vad momsen ska ändras till.

Kom ihåg att dessa konton omfattas även av konteringsregler. (guide - Hantera faktura med konteringsregler)

3. När fakturan kommer tillbaka inkorgen är momsen ändrad. Kontera enligt ovan. Viktigt är att deltagare inte får Att2.

Senast uppdaterad:

Publicerad: