Hantera barnets placeringar

Guiden visar hur du i Tempus admin placerar eller ändrar ett barns placering i förskolan.

1. Logga in i Tempus admin. Den guiden hittar du här.

2. Välj Hantera (1) och fliken Barn (2). Scrolla ner till rubriken Placeringar (3).

3. Här hanterar du placeringar om det finns ett rött fält under, och om du är säker på att det är korrekt data som ska flyttas.

Detta kan endast göras en gång och går inte att återställa.

I de röda fälten står det att det finns närvaro och schematider utanför placeringsdatum. För att statistik ska bli korrekt måste dessa närvaro/schemaplaceringar redigeras.

4. Klicka på Redigera. Barnkortet hamnar då i redigeringsläget.

5. Klicka på Flytta data från placeringen.

6. Nu går du genom varje rubrik (se bild) och ser till att data stämmer innan du flyttar den.

Tänk på: Att när man flyttar närvaro och schematider bör man vara helt säker på vad som gäller för den mottagande placeringen, eftersom detta påverkar statistik och kan endast flyttas en gång.

Förklaring till rubrikerna:

  • Från placering: är det datumet som du flyttar data från.
  • Till placering: är dit datan du flyttar hamnar.
  • Datum: är datum där datan finns som ska flyttas.
  • Data att flytta: ska vara gröna för den data som du ska flytta. Både Faktiskt närvaro och Schemaläggningar eller endast den ena parten.
  • Vid krockar: ska vara grön för vad som ska gälla om det finns data som krockar med varandra ex. flytt av schematider till ledighet.
  • Tabellen: som visas är datan som ska flyttas mellan placeringarna. Under tabellen finns det pilar som visar nästa sida osv.
  • Rutor: under tabellen påpekar vilken data som ska flyttas från och till samt en gul ruta som påminner om att flytten bör endast göras med försiktighet.

7. Klicka på Flytta data när du har valt färdigt. Du får då upp en säkerhetsruta där du gör valet att fortsätta om du är säker.

8. Om det redan finns befintliga data på mottagande placering under den valda datumperioden kommer ytterligare en säkerhetsruta upp.

Är du verkligen säker på att data ska in där, klickar du Ja. Om inte, Avbryt.

9. Om du valt Ja kommer ytterligare en ruta upp som beskriver att data gick bra att flytta. Klicka på Ok.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!