Granska en preliminär utbetalningsjournal

Den här guiden visar hur internkontroll ska utföras via stickprov. Kontrollmomentet med kreditfakturor ska utföras vid samtliga journaler.

1. Välj Avancerat i menyraden.

I menyn väljer du sedan: Leverantörsreskontra > Bearbetningar > Automatisk utbetalning. 

2. Markera en journal i listan.

Klicka på Visa och markera sedan fakturan som ska granskas. 

Klicka på Portalinformation. Där finns Meddelande eller Bifogat dokument för granskning.

Kontrollmoment

 • Att kreditfaktura kommer att matchas mot befintlig debet. Finns ingen debet, se guiden Kreditfakturor.
 • Att kreditfakturan är kopplad till en debetfaktura. Finns ingen koppling så ska det kompletteras.
 • Att fakturor över 50 000 kr som avser mer än en månad framåt i tiden har periodiserats. Har periodisering missats, dokumentera i Pennan på fakturan. Ta kontakt med ekonomiadministratören för respektive programområde som tar ansvar för korrigering och återkoppling till verksamheten.
 • Att fakturor från restauranger, resebolag, konferensanläggningar, leasingföretag m.m.
  - innehåller syfte och deltagare. Saknas uppgifter kompletteras fakturan.
  - är bokförd på rätt konto och att rätt momsbelopp dragits av enligt representation och personalförmåner. Vid fel, rätta via bokföringsorder. Använd Korrigera för att koppla bokföringsordern till fakturan. Gör en anteckning via Pennan  på fakturan, att momsen är korrigerad.
  - att beslutsattestant (attest 2) deltagit och attesterat. Korrigeras genom att rätt attestant skriver sitt godkännande i efterhand via Pennan.
 • Att fakturor från leverantören/inkassobolaget är bokförda på rätt konton, ränta 48550 och avgift 76101. Fel konto rättas via bokföringsorder. Kontakta verksamheten så att det blir rätt nästa gång.

Senast uppdaterad:

Publicerad: