Skapa en utlandsfaktura

Den här guiden visar vad du behöver fylla i när du ska göra en utbetalning till utlandet.

1. Hämta mallen Underlag för utbetalning

2. Fyll i följande fält

 1. Förvaltning/avdelning/enhet
 2. Datum
 3. Förnamn/efternamn, alt. namn på företag
 4. Adress/postnummer/ort/land
 5. VAT-nummer (momsregistreringsnummer), om det finns
 6. IBAN (internationellt bankkonto)
 7. BIC (bankidentifikationsnummer)
 8. Meddelande till betalningsmottagare
 9. Vid resor, konferenser mm. ska deltagare och syfte anges på blanketten eller bifoga underlag.
 10. Belopp/valuta
 11. Förfallodag
 12. Kontering
 13. Utfärdare/beslutsattest/behörighetsattest. OBS! Både besluts- och behörighetsattest ska finnas med innan blanketten skickas till ekonomiavdelningen. Använd gärna e-signering. Beslutsattestant ansvarar för att uppgifterna på fakturan och underlaget stämmer.
 14. Moms
 15. Välj Skattepliktig verksamhet eller Icke skattepliktig verksamhet
 16. Skicka originalfaktura, beslut eller dylikt som styrker utbetalning + blanketten till Fakturaservice Box 30050. Vid E-signering mejlar du till fakturaservice@orebro.se.

Exempel på skattepliktig verksamhet: Teknik- och serviceförvaltningen, försäljning, caféer.

Exempel på icke skattepliktig verksamhet: Skolor, omsorg, kultur.

3. Info om BIC/Konto och VAT-nr ska finnas på fakturan

IBAN ska anges i första hand, annars kontonummer. VAT-nummer fylls i om det finns, annars lämnas fältet tomt.

Var uppmärksam på om leverantören ändrar IBAN (International Bank Account Number).

Exempelvis om det nya IBAN inte stämmer överens med ursprungslandets IBAN. T.ex. så börjar Danmarks IBAN på DK, Englands på GB, Finland FI och Tysklands på DE.

Om IBAN ändras behöver ni säkerställa att uppgifterna är korrekta. Dubbelkolla alltid med leverantören i dessa lägen. OBS! Kontakta inte leverantören enligt de uppgifter som finns på den aktuella fakturan, eller svara aldrig i en pågående mejlkonversation i dessa ärenden.

Ta en förnyad kontakt med din ursprungskontakt som du gjort beställningen av. Detta då man kan misstänka att kontaktuppgifterna på den aktuella fakturan kan vara inkorrekta. Likaså kan en pågående mejlkonversation vara ”kapad” av en bedragare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: