Göra en utbetalning till utlandet

Den här guiden visar vad du behöver fylla i när du ska göra en utbetalning till utlandet.

1. Hämta mallen Underlag för utbetalning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

2. Fyll i följande fält

 1. Förvaltning/avdelning/enhet
 2. Datum
 3. Förnamn/efternamn, alt. namn på företag
 4. Adress/postnummer/ort/land
 5. VAT-nummer (momsregistreringsnummer), om det finns
 6. IBAN (internationellt bankkonto)
 7. BIC (bankidentifikationsnummer)
 8. Meddelande till betalningsmottagare
 9. Vid resor, konferenser mm. ska deltagare och syfte anges på blanketten eller bifoga underlag.
 10. Belopp/valuta
 11. Förfallodag
 12. Kontering
 13. Utfärdare/beslutsattest/behörighetsattest. OBS! Både besluts- och behörighetsattest ska finnas med innan blanketten skickas till ekonomiavdelningen. Använd gärna e-signering.
 14. Moms
 15. Välj Skattepliktig verksamhet eller Icke skattepliktig verksamhet
 16. Skicka originalfaktura + blanketten till Fakturaservice box 300 50. Vid E-signering mejlar du till fakturaservice@orebro.se.

Exempel på skattepliktig verksamhet: Tekniska förvaltningen, försäljning, caféer.

Exempel på icke skattepliktig verksamhet: Skolor, omsorg, kultur.

3. Info om BIC/Konto och VAT-nr ska finnas på fakturan

IBAN ska anges i första hand, annars kontonummer. VAT-nummer fylls i om det finns, annars lämnas fältet tomt.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!