Dokumentation i ärende

Guiden visar hur du skriver och/eller redigerar en anteckning/dokumentation kopplat till en elevs ärende.

Det finns olika sätt att öppna ett ärende:

1a. Öppna Pågående ärendeElevöversikten i elevens dokumentationsmapp.

1b. Öppna ärende via översikt på sidan för din organisation/skola under rubriken Dina aktuella ärenden. Klicka på funktionsknappen till höger på raden för önskad elev, välj Visa ärende.

1c. Öppna ärende via Ärenden på sidan för Listor & Tabeller. Klicka på funktionsknappen till höger på raden för önskad elev, välj Visa ärende

Du kan även öppna ett ärende via fliken Ärenden som finns på sidan för din organisation/skola och i ett protokoll (se Arbeta med protokoll).

2. Klicka på Anteckning.

3. Klicka på Anteckning (fritext).

4. Dokumentationen skriver du i textrutan. Det är även möjligt att bifoga filer i anteckningen, antingen genom att ladda upp fil eller genom skanning.

I ärendet finns information om vilken dokumentationsmapp som ärendet är kopplat till.

Ärendetyperna Elevärende och Särskilt stöd är kopplade flik Elevakt.

Utifrån vilken dokumentationsmapp/flik som ärendet är kopplat till blir varje anteckning en anteckning i elevens dokumentationsmapp med rubrik Ärendeanteckning.

Ärendetyperna Elevärende och Särskilt stöd är kopplade till fliken Elevakt. Man ser i anteckningen vilket ärende anteckningen ingår i.

Redigera redan gjord anteckning

Det går inte att redigera en ärendeanteckning i dokumentationsmappen/fliken utan ev. redigering sker i ärendet.

1. Klicka på länken i ärendeanteckningen i dokumentationsmappen/fliken och ärendefönster öppnas.

2. Klicka på funktionsknappen till höger i anteckningen och välj Redigera.

Anteckning via anteckningsmall

1. Klicka på Anteckning

2. Klicka på Anteckningsmallar

3. Klicka på önskad anteckningsmall

4. När du skrivit dokumentationen klickar du på Spara och signera alternativt Spara. Anteckningsmallar fungerar för övrigt som vanliga anteckningsmallar, men är också bifogade ärendet.

Dokumentationen finns samlat i ärendet oavsett om Anteckning (fritext) eller om Anteckningsmall har använts.

Dokumentationen syns också i elevens dokumentationsmapp/flik med information om vilket ärende det gäller

Efterkoppla anteckning till ärende

Om ny anteckning skapas direkt i elevakten, antingen av misstag eller att ärende ännu inte hade skapats vid dokumentationstillfället så går det att i efterhand kopplat den till ärende.

1. Klicka på funktionsknappen till höger i anteckningen och välj Koppla till ärende.

2. Klicka på det ärende som anteckningen ska kopplas till.

3. Klicka på Ja, koppla till elevärende för att bekräfta

För mer information, klicka på länken till Prorenatas användarmanual på Hemsidan.

Användarmanualen innehåller supportartiklar för grundläggande funktioner och flöden i Prorenata.

Använd sökfunktionen för det du vill läsa mer om och gärna citationstecken när du gör sökningar, till exempel “ärende”.

Sökresultatet blir då mer precist än om man enbart skriver ärende i sökrutan. Bilderna i supportartiklarna går att förstora genom att du klickar på dem.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!