Definitivsätta och överföra utbetalningsjournal

Den här guiden visar hur du definitivsätter och överför utbetalningsjournalen. Obs! Måste ske före kl. 10 och journalen ska vara granskad innan definitivsättning sker.

1. Gå till automatisk utbetalning och klicka på Avancerat och sedan Leverantörsreskontra>Bearbetningar>Automatisk utbetalning. Markera din journal och klicka på ikonen Uppdatera

2. Bocka i Definitivsätt och Överför till värddator och tryck enter. Fakturorna i journalen är inte längre ändringsbara.

3. Arkivera utbetalningsjournalen

I 10 år ska den arkiveras.

4. Skicka kopia till Ekonomistöd

En kopia på journalens sista sida där totalbeloppet står skickas underskriven via e-post.

5. Läs och ta bort meddelande i Raindance 

I avancerat med kommando MSP:LMD/MSP:MED.

Senast uppdaterad:

Publicerad: