Byta namn på ett team

Guiden visar hur du kan ändra/redigera namnet på ett befintligt team.

1. Klicka på de tre prickarna bredvid teamets namn och välj Redigera team.

2. Skriv in det nya namnet.

Glöm inte att skriva in förkortningen på förvaltningen:

  • Förvaltning förskola och skola – FoS
  • Förvaltningen för sociala insatser – FSI
  • Kommunstyrelseförvaltningen – KSF
  • Kultur och fritidsförvaltningen – KoF
  • Miljökontoret – MK
  • Stadsbyggnad – SB
  • Tekniska förvaltningen – TF
  • Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete – Fufa
  • Vård och omsorgsförvaltningen – VoO

3. Om teamet inte har en vald klassificeringsinställning måste du välja det genom att klicka på texten Ändra inställning.

4. Välj sedan en klassificering och klicka på Klar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!