Avsluta abonnemang

Den här guiden visar hur du avslutar ett abonnemang. För att söka ett befintligt abonnemang, se guide.

När ett abonnemang inte längre ska vara aktivt, ska det avslutas. Det gör man genom att sätta ett t.o.m-datum på abonnemanget. Då kan inga fakturor matchas automatiskt, utan de kommer att trilla ut enligt cirkulationsmallen med en varning att abonnemanget inte är tillgängligt.

1. Avsluta abonnemang

För att sätta ett t.o.m-datum på ett abonnemang behöver man öppna och sedan attestera om det.

2. Skriv en anledning

Skriv i Pennan anledningen till varför abonnemanget avslutas.

Senast uppdaterad:

Publicerad: