Avattestera/ångra attest på leverantörsfaktura

Den här guiden visar hur du tar bort din egen attest på en leverantörsfaktura som har fel belopp, är felkonterad eller av annan anledning behöver ändras.

Alternativ 1. Klicka på fakturan och sedan på Kontering. Ovanför ditt användarnamn finns en stämpel med ett kryss. Klicka på den.

Välj Mina attesterade rader.

Alternativ 2. Klicka på fakturan och sedan på Kontering. Klicka på ditt användar-id, som då blir blått, klicka igen och attesten tas bort.

Båda alternativen leder till att raden blir ändringsbar och stämpeln utan kryss kommer tillbaka.

Du kan välja att göra ändringar i befintlig rad, eller du kan ta bort hela raden genom att klicka på papperskorgen längst till vänster.

Senast uppdaterad:

Publicerad: