Arkivera kurs

Den här guiden visar hur du arkiverar kurser i Itslearning. Du kan arkivera kurser som inte används, eller kurser som ska arkiveras av någon annan anledning.

Att arkivera en kurs innebär inte att den försvinner helt, utan att den inte längre är synlig som en aktiv kurs i olika funktioner inom Itslearning, så som Bedömningsöversikt och Kalender. Notera att om en kurs arkiveras så arkiveras den för samtliga deltagare.

1. Klicka på Kurser i huvudmenyn och sedan på Alla kurser.

2. Markera kursen eller kurserna du vill arkivera genom att klicka i rutan till vänster om kursnamnet. Klicka sedan på Arkivera.

3. När du klickat på Arkivera får du upp en ruta med texten "Vill du flytta de markerade kurserna till arkivet?". Klicka på OK.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?