Ändra e-postadress för Microsoft live-konto

Guiden visar hur du lägger till ett alias till ditt befintliga Microsoft-konto. Ett alias är en annan e-postadress som fungerar med samma konto. Det innebär att du fortfarande har kvar ditt konto även om du slutar i Örebro kommun och alltså inte längre har kvar adressen @orebro.se.

1. Logga in

Gå till http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529489
Logga in med namn@orebro.se och det lösenord som är till Microsoft/Live-kontot (inte nödvändigtvis samma som det som används till datorn)

2. Bekräfta identitet

Eventuellt kan du behöva bekräfta din identitet med en SMS-kod.

3. Kontrollera kontoalias

I listan med Alias bör enbart en enda namn@orebro.se adress ligga

4. Lägg till e-post

Klicka på Lägg till e-post och välj att skapa en ny@outlook.com adress, exempelvis med namnet fornamn.efternamn.orebro@outlook.com

5. Gör nya adressen till primärt

Listan ska sen innehålla två adresser, klicka på Gör primär på den nya.

6. Ta bort orebro.se adress

När den nya blivit primär kan du klicka på Ta bort på @orebro.se adressen

7. Verifiera nya adressen

Verifiera sen att bara den nya adressen finns i listan

Vill du istället helt ta bort Microsoft/Live kontot kan du göra det via denna länk: Ta bort Microsoft/Live kontot (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523898)

Följande text kommer upp och bör läsas innan du avslutar kontot helt.
Läs informationen! Du har 60 dagar på dej innan kontot avslutas permanent.

Senast uppdaterad:

Publicerad: