Administrera relationer under förskola och avdelning

Den här guiden visar hur du som lärspridare/administratör administrerar olika relationer i Unikum. Ex. grupper eller observatörer.

Observera att du inte kan administrera Barn, Vårdnadshavare eller Personal här. De uppgifterna synkas automatiskt från Adela.

Relationer för förskolan

1. Klicka dig fram till den förskola du vill administrera.

2. Klicka på adminverktyget i form av en skiftnyckel.

3. Välj Relationer och klicka på den grupp du vill administrera.

4. Du väljer nu vad du vill administrera genom att klicka på ett alternativ. Ex. Grupper.

Välj den specifika del du vill se mer om, genom att klicka på plustecknet bredvid rubriken.

1. Klicka på Lägg till ny grupp om du vill ha en manuellt hanterbar grupp (ex. en tillfällig grupp som är aktiv under en termin).

2. Fyll i Namn och ev. Beskrivning, klicka på Spara.

3. Gruppen är nu skapad och du markerar den för att kunna redigera den.

4. Välj Hämta barn för att koppla barn till gruppen.

5. Klicka på fritextrutan och skriv in barnets namn, klicka sedan Sök.

6. Markera sedan rutan/rutorna för de barn som ska läggas till och välj Ange som barn i gruppen. Nu ser du barnet och alla dess kopplingar under gruppen.

1. Välj Hämta admin för att lägga till administratör.

2.

 • Skriv personens namn i fritextrutan (1).
 • Klicka sedan på Sök (2).
 • Bocka i rutan framför personens namn (3).
 • Klicka på Ange som administratör för (4). Personen du valt blir nu tillagd som administratör för förskolan.

Ta bort admin

Klicka i rutan framför personen och klicka på Ta bort administratör ur förskolans namn.

1. Välj Hämta observatör.

2. Skriv namnet på den person som ska ha rollen observatör i fritextrutan (1).

3. Klicka på Sök (2).

4. Bocka i rutan framför namnet (3).

5.Klicka på Ange som observatör (4).

Relationer för avdelningar

 • Klicka dig till avdelningen.
 • Klicka på admin-verktyget som ser ut som en skiftnyckel bredvid avdelningens namn.

Samma steg gäller som ovanstående fast du står i utgångsläget under avdelningen/gruppen. Under avdelningen finns det endast ett mindre antal relationer:

Barn

Översikt över barnet, dess mentor (om dessa finns kopplade till barnet) och vårdnadshavare.

Annars kan du göra kopplingen under denna flik genom att:

 • Bocka i rutan för det barnet som ska få en mentor.
 • Sök på namnet på den som ska vara mentor och bocka i rutan framför namnet.
 • Klicka på Ange som mentor för.

Pedagoger

Översikt över vilka pedagoger som har koppling till gruppen/avdelningen.

Lägg till pedagoger:

 • Klicka på Hämta pedagoger.
 • Sök på namnet på pedagogen och bocka i rutan framför namnet.
 • Klicka på Ange som personal i gruppen.

Administratörer

Översikt över de administratörer som finns under den här gruppen/avdelningen.

Lägg till fler administratörer i gruppen/avdelningen:

 • Klicka på Hämta admin.
 • Sök på namnet på pedagogen och bocka i rutan framför namnet.
 • Klicka på Ange som administratör i gruppen.

Nya användare

Se denna relation samma som under förskola, men då endast under vald avdelning.

Alla användare

Se denna relation samma som under förskola, men då endast under vald avdelning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: