Välkommen till vår nya webbplats!

Webbplatsen har kvar mycket av sitt tidigare innehåll, men vi har gjort en tydligare indelning av innehållet utifrån våra huvudsakliga målgrupper som är ställföreträdare och de som funderar på att bli det. Menyn har också fått en mer framskjuten placering så det ska vara lättare att hitta till informationen.

Vi har även fyllt på med mer information, allt för att ge ett så bra digitalt stöd som möjligt till våra gode män, förvaltare och förmyndare. Det finns förstås alltid utvecklingspotential och sådant som kan bli bättre, så saknar du någonting vill vi gärna att du hör av dig till Överförmyndarkansliet.

Utseendemässigt har det också skett förändringar. Ett grafiskt utseende har tagits fram där vi bland annat tagit fasta på att vårt gemensamma uppdrag i grunden handlar om omsorg om andra, att ställa upp för en medmänniska – därför tyckte vi att ett hjärta var en symbol som passar bra, i kombination med foton på människor. Det grafiska utseendet blir ett sammanhållande uttryck som vi kommer att använda i olika sammanhang.

Tack till er gode män som har varit med och testkört webbplatsen!

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!