Informationsmaterial om vaccinering mot Covid-19

Länsstyrelsen och Region Örebro län har tillsammans tagit fram ett studiematerial om vaccinering mot covid-19 som riktar sig till personer med annat modersmål än svenska.

Informationspaketet är tänkt som ett stöd för aktörer och personer som möter målgruppen för att underlätta diskussioner om vaccinering mot covid-19. OM din huvudman ställer frågor och har funderingar kring vaccinering kan du som ställföreträdare använda dig av det här materialet. Pdf, 814.8 kB. (Pdf, 814.8 kB)

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!