Meny

Tamarinden

Nu släpper vi marken till Örebros smartaste nybyggnadsområde. Bara två kilometer från galleriorna i city, ett stenkast från populära rekreationsområden och intill universitetet kommer det tillskapas omkring 600 nya hem. Vanliga byggnader är i regel slutstationer för energi men i Tamarinden skapar vi förutsättningar för att byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra.

Tamarinden är inget traditionellt bostadskvarter. Här uppmuntras nya sätt att bo, leva och umgås vilket märks både i den fysiska utformningen såväl som i val av smarta lösningar och socialt samspel. Som byggaktör i Tamarinden får du möjlighet att vara med och utveckla en helt unik energilösning som ligger i framkant!

Fyra byggaktörer kommer att väljas ut för att tillsammans med kommunen och påkopplade parter påbörja en gemensam förstudie för att byggstarta hösten 2021.

Utvärdering av intresseanmälningar

Den 28 februari 2020 gick tiden ut för att ansöka om markanvisning i Tamarinden. Totalt inkom 15 bra intresseanmälningar som nu är under utvärdering. Tilldelning kommer ske i slutet på april.

Nära stad och natur

Med Tamarinden har Örebro kommun siktet inställt på att möjliggöra en hållbar och smart stadsdel som karaktäriseras av nytänkande, aktivitet och grönska. Tamarinden har ena foten i staden med närhet till universitetet, skolor, mataffärer och offentlig service, vilket skapar förutsättningar för ett enkelt och hållbart vardagsliv. Här finns även tillgång till kollektivtrafik och ett välutbyggt gång- och cykelnät för att enkelt ta sig vidare in till stadskärnan och närliggande arbetsplatser. Den andra foten är placerad i de natursköna omgivningarna i söder där golfbanan, Sörbybacken och Reträttens naturreservat breder ut sig. Här finns höga natur- och kulturvärden med möjlighet till aktiviteter året. Tamarinden befinner sig således i gränslandet där stadens puls möter det rekreativa landskapet.

Illustration över Tamarinden.

Illustration: FOJAB.

Smart stad

Tamarinden präglas av nytänkande och smarta lösningar. Tillsammans med sina parter Öbo och E.on skapar kommunen förutsättningarna för att området ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. Istället för att använda energi från fossila bränslen uppmuntras egen lokalproducerad energi för att stadsdelen ska kunna bli näst intill självförsörjande. Detta görs med hjälp av ett lokalt energinät och en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kan kopplas upp mot. På så vis går det att undvika energiförbrukningstoppar som är både dyra och dåliga för miljön.

Var med i utvecklingen av en unik energilösning som ligger i framkant! Den 28 november publiceras ytterligare information här på webbplatsen.

Flygbild över hur Tamarinden kommer att se ut.

Illustration från 3D-modellen av Tamarinden. Klicka på bilden för att komma till 3D-modellen.

Kortfakta

Läge: Området är beläget cirka 2,5 kilometer söder om Örebro centrum med närhet till universitet, skolor, mataffär, offentlig service samt natursköna omgivningar.
Status: Detaljplanen antogs 2016
Tidplan: Markanvisning slutet av 2019
Markyta: 5 hektar
Antal bostäder: 600
Byggnadstyp: Flerbostadshus, radhus, förskolor samt verksamhetslokaler
Markpris: Fast pris.
E-tal: 1,9–2,7
Infrastruktur: Fullt utbyggt. Tamarindvägen färdigställs efter att byggnation på tomterna är klar.

Tidplan
  • Årsskiftet 2019 - Markanvisning
  • 2019–2020 - Byggnation av byggväg
  • 2020–2022 - Husbyggnation
  • Tidigast 2022 - Färdigställande av gata
  • 2025–2030 - Färdigt bostadsområde

Den 2 oktober 2019 anordnades ett inspirationsseminarium om Tamarinden inför kommande markanvisning

Örebro kommun med sina två parter Örebrobostäder och E.ON samlade över 60 intressenter för information om projekt Tamarinden - fullt utbyggt - en stadsdel där människor möts och husen delar energi. I mitten av november släpps tomterna och intresset var mycket stort.

Kommunalråd Ullis Sandberg öppnade eftermiddagen med Örebros ambition att skapa ett hållbart och smart samhälle nu och för kommande generationer. Nedslag kring Tamarinden gjordes från såväl stadsbyggnadskontoret som Örebrobostäder och E.ON. Alla partner på scenen lyfte kapacitetsfrågan och delade en gemensam syn på att framtidens samhälle behöver nya stadsdelar som bidrar till energiminskningar. Tamarinden kan bli ett lysande exempel på hur detta kan gå till. Lokal energilagring, lokal produktion och delning av el och värme är avgörande pusselbitar i projektet.

Dagen avslutades med en gruppövning med fokus på begreppet smart stad och specifikt energidelning/energigemenskap.

Presentationen från seminariet finns att ladda ner här. (pdf, 39.5 MB)

Senast uppdaterad: 19 mars 2020

Publicerad: 23 maj 2019

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se