Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Pappersbruket

En central men naturnära stadsdel växer fram. Pappersbruket erbjuder unika och natursköna omgivningar i kombination med stadspuls och kultur. Vid det gamla Pappersbruket förvandlas 155 000 kvm industrimark till cirka 2 000 nya bostäder med närhet till Osets naturreservat, Hjälmaren och Svartån med småbåtshamnen. Samtidigt ligger citykärnan bara ett par kilometer härifrån.

Kortfakta

Läge: Östra Örebro, 2 km från city
Status: Planprogram finns och detaljplanearbete beräknas starta hösten 2019.
Volym: Ca 200 000 kvm BTA
Total markyta: 155 000 kvm
Antal bostäder: Ca 2 000
Investeringens storlek: Ca 6,4 miljarder SEK
Markpris: Pris är ännu ej fastställt, området ligger inom zon 2

Namnet Pappersbruket syftar på mer än 100 år av pappersproduktion vid Örebro Kartongbruk. 2010 lades verksamheten ner. Efter att lokalerna rivits 2012 förvärvade Örebro kommun marken för att kunna utveckla området. Ett planprogram för området antogs 2014. Där har vi kartlagt en mängd frågor som rör exempelvis markföroreningar, höjdförhållanden, påverkan från närliggande verksamheter, samspel med omgivande bebyggelse samt områdets närhet till natur och rekreation. Drygt 100 år av hård industrianvändning har tyvärr satt sina spår i marken. En översiktlig kartläggning av föroreningar har gjorts och kommer att förtydligas genom fler markprover.

Kommunens policy är att all mark som säljs ska vara fri från gifter. Marken kommer därför att saneras innan exploatering av bostäder och kontor påbörjas.

Läget för planområdet är unikt. Öster om Pappersbruket löper en gång- och cykelväg som förbinder Näsby i söder med småbåtshamnen i norr. Ett stenkast öster om denna väg ligger Osets naturreservat. Gång- och cykelstråket har stor utvecklingspotential och härifrån når du Åstrandens cykelväg som leder mot centrum och mötesplatsen Naturens hus. Västerut finns Oskarsvägen, centralt på öster, och den leder strax till centrala stadskärnan.

En förändrad användning av Pappersbruket gör det möjligt att binda ihop stadens sydöstra delar (exempelvis Almby) med Öster.

Området kring Pappersbruket används idag av en rad olika verksamheter med industriell inriktning. Därför måste planeringen av byggnationen göras i samspel med detta. En övergripande markanvändningskarta har gjorts utifrån platsens förutsättningar som i grova drag visar förslag på hur marken kan komma att användas.

En ny detaljplan kommer att påbörjas under hösten 2019.

I dagsläget finns inga beslut kring hur markanvisning i området kommer att gå till. Kontakta vår etableringsansvarige om du är intresserad av att ingå som aktör i det här stadsbyggnadsprojektet så ger vi dig fortlöpande information och direktkontakt med vår projektledare.

Kontakt

Helena Johansson, projektledare

Servicecenter 019-21 10 00

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se