Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

  • Start
  • / Bettorps verksamhetsområde

Nu utökar och utvecklar vi Bettorps verksamhetsområde ytterligare!
Norr om E18/E20, öster om riksväg 60 planerar och markanvisar vi nu för byggnation av lager, kontor, industrier och viss handel. Hela området expanderar till ett än större verksamhetsområde som också knyter ihop Bettorp med Munkatorp.

Vidareutveckling av Bettorps verksamhetsområde

Bettorps verksamhetsområde

I Munkatorp, söder om E18/E20 har ett större område planlagts för Elektroskandias verksamhet. Hela området utgör i och med sitt läge en av entréerna till Örebro, där delar av bebyggelsen får skyltläge mot motorvägen. Totalt ca 34 ha mark ska på sikt exploateras och området nås från väster via Karosserigatan och Bettorpsgatan, samt från öster via en planerad förlängning av Skottvägen till Munkatorps trafikplats.

Etapp 1 – Pågående markanvisning

Totalt ca 17 ha markanvisas redan nu utmed Skjutbanevägen-Kulvägen–Skottvägen för lager, kontor, industrier och till viss del handel. Tre olika detaljplaner reglerar vad som får bebyggas i området de är antagna 2004, 2009 respektive 2011.

Ledig mark och status för pågående markanvisningar kan du se på vår webbkarta för markanvisning.

Etapp 2 – Planläggning har inletts

Planens syfte är att planlägga ytterligare mark för verksamheter, kontor samt ett ställverk. Med verksamheter avses service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planområdet ligger öster om Etapp 1, norr och söder om Skottvägen, Norr om E18/E20 i anslutning till Munkatorps trafikplats. Området har historiskt sett utgjorts av skogsmark med mindre bebyggelse i form av torp, men har även använts av militären för skjutfält och övningar fram till 1990-talet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se