Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

 • Start
 • / Aktuell mark för verksamheter

Aktuell mark för verksamheter

Roligt nog så har vi fortsatt högt intresse för etableringar av verksamheter. Därför får vi se till att ha ett bra utbud av mark. När du köper mark av oss finns en gällande detaljplan och fastigheten blir vid behov sanerad till nödvändig nivå för ändamålet. Marken är avverkad, röjd från stubbar och i området har vi byggt gator, VA-ledningar och dragit fiber. Avstyckning i fastigheter görs efter hand beroende på företagens ytbehov.

Våra verksamhetsområden har olika inriktning som du kan läsa mer om nedan.

Webbkartan - ditt bästa verktyg

Information om ledig verksamhetsmark är en ögonblicksbild som ständigt förändras i takt med nya etableringar. I vår webbkarta, under menyvalet Bygga och bo, hittar du uppdaterad information om detaljplaner och lediga fastigheter.

Pågående markanvisning

Bettorp etapp II

Intresseanmälan till markanvisningen för verksamhetsområdet Bettorp II stängdes 15 mars 2021. Vi återkopplar med besked till alla som skickat in intresseanmälan så snart beslut om marktilldelning fattats.

Mer om Bettorp etapp II

Nu utökar vi Bettorps verksamhetsområde - etapp II och släpper nya tomter till små och medelstora företag.

Området utgör med sitt läge den östra entrén till Örebro och passar för små eller medelstora företag med behov av bra transport- och skyltläge. Här finns möjlighet för etablering av verksamheter och kontor inom service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Bettorp II är andra etappen av totat fyra runt Munkatorps trafikplats. Bettorp II nås från öster via Munkatorps trafikplats och väster via Karosserigatan och Bettorpsgatan. Området bildar i framtida etapper ett större verksamhetsområde som knyter ihop Bettorp med Munkatorp på andra sidan E20-E18. (Detaljplan Olaus Petri 3:84 m.fl.)

Bebyggelse, pris och storlek

Det totala området är ca 90 000 m² där vi markanvisar halva området nu. Lämpliga tomtstorlekar för området är ca 4 000 m²-10 000 m². Se gällande detaljplan 1880-P951 och dokumentet ”Vägledning vid gestaltning av nybyggnation i Bettorp etapp II Pdf, 357.5 kB. (Pdf, 357.5 kB)” för mer information om möjlig bebyggelse. Preliminär byggstart är sista kvartalet 2021/första kvartalet 2022.

 • Skyltläge 550 kr/m²
 • Övrigt 400 kr/m²
 • Byggnadshöjd upp till 20 meter.
 • Planändamål Z, K.
Illustration över byggbar yta inom fastigheten.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Illustrationen visar det gråmarkerade området som markanvisas nu som man kan lämna intresseanmälan till. Det streckade området kommer att markanvisas längre fram när höjdskillnader i marken justeras.

Illustrationen ovan visar det gråmarkerade området som markanvisas nu som man kan lämna intresseanmälan till. Det streckade området kommer att markanvisas längre fram.

Markanvisning

Markanvisningen av Bettorp II ligger nu ute som ledig mark till och med 15 mars 2020, för att alla intressenter ska ges möjlighet att visa sitt intresse. Därefter startar urvalsprocessen och senare under våren kommer förstudier på fastigheterna att tilldelas.

Förstudie

Förstudien är tidsbegränsad mellan 3-6 månader. Under förstudietiden förväntas följande av byggaktören:

 • Presentera ett förslag på vad och hur man avser bebygga området.
  Förslaget måste rymmas inom gällande detaljplan.
 • Presentera följande handlingar och material: Situationsplan, fasadskisser, materialval, illustrationer, sektioner, gårdsutformning, avfallslösningar.

Reservationsavtal

Reservationsavtalet är tidsbegränsat mellan 6-9 månader. 10% av markpriset tas ut i en reservationsavgift. I avtalet förbinder sig kommunen att upplåta marken till aktören, under förutsättningar att följande krav uppfylls:

 • Att ansökan om och beviljas bygglov för projektet i enlighet med det förslag som framtagits under förstudien och som godkänts av Örebro kommun.
 • Att det faktiska bygget har påbörjats. Med byggstart avses påbörjad grundläggning oftast gjutning (enbart markarbeten accepteras ej).

Markköp

När reservationsavtalets villkor är uppfyllda inom reservationstiden, tecknar aktören och kommunen ett köpekontrakt för fastigheten. När köpekontraktet har tecknats ska resterande del av köpesumman erläggas. När den är betald utfärdar kommunen ett köpebrev, vilket ligger tillgrund för att kunna ansöka om lagfart samt belåna fastigheten.

Intresseanmälan

För att få möjlighet att köpa mark Bettorp II vill vi att ni mejlar in en intresseanmälan till exploateringsenheten@orebro.se
I intresseanmälan vill vi ha in följande information:

 • Önskad fastighetsyta (byggbar yta är 40% av fastigheten)
 • Läge inom området, skyltläge eller ej.
 • Beskriv hur byggnaden ska utformas
 • Beskriv företagets verksamhet
 • Antal arbetstillfällen
 • Var är företagets verksamhet lokaliserad idag? Äger eller hyr lokaler?
 • Övriga önskemål, t ex svängradie för leveranser, lastmöjligheter etc.

Begränsa intresseanmälan till 1-3 A4-sidor.

Information

För mer information om markanvisningen, urval och Örebro kommuns modell för markanvisning hänvisar vi er till Kommunens riktlinjer för markanvisning.

Malin Davidsson
Exploateringsingenjör verksamheter
malin.davidsson@orebro.se, 019-21 28 17

Elias Chabe
Exploateringsingenjör verksamheter
elias.chabe@orebro.se,019-21 24 80

Västra Pilängen

Västra Pilängen är ett populärt och väl etablerat verksamhetsområde med tyngdpunkt på centrallager och logistik. Här, och i angränsande Bista, hittar du många namnkunniga varumärken som valt att förlägga sina ytkrävande centrallager i Örebro. Nu utökar vi området med nya detaljplaner i den norra delen (Detaljplaner Mobilkranen 1 och Grävmaskinen 1).

Här tar du dig snabbt ut till E20 och E18 och i området finns underleverantörer för centrallager. På andra sidan motorvägen ligger ett truckstop med drivmedelstationer och märkesverkstäder för tunga fordon.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Fakta

 • Stora lageretableringar för transportintensiva verksamheter
 • Tomtstorlek upp till 130 000 kvm.
 • Byggnadshöjd upp till 20- resp. 30 meter.
 • Planändamål Z, U, K och J i olika delar
 • Markanvisning 2021
 • Markpris 250 kr/kvm

Gryt/Norra Bro

Gryts verksamhetsområde i Norra Bro ligger söder om staden längs Gällerstavägen som i sin tur ansluter söderut till väg 51 efter 3,5 km. Avståndet till södra kanten av Örebro är ungefär lika långt. Det här läget passar dig som driver företag och behöver både verkstad, kontor och plats för ert lager och era fordon. Detaljplanen medger industri så här finns det inga bostäder i närheten som kräver särskilt miljömässigt hänsynstagande. I det här läget kan vi också erbjuda prisvärda tomter.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Fakta

 • Planändamål Industri som möjliggör blandad verksamhetsutövning.
 • Tomtstorlek, 3 000–30 000 kvm.
 • Högsta byggnadshöjd 12 meter.
 • Pris, 200 kr/kvm.
 • Pågående markanvisning.

Kommande markanvisningar

Varsågod – ta plats i ett av Sveriges bästa logistiklägen!

Nu ökar vi utbudet med en 50 hektar stor logistikpark, granne med truckstop och med närhet till flygplatsen. (Detaljplan Palmbohult 2:1 m.fl.).

Området ligger väster om motorvägen E18/E20 alldeles söder om det mer centrala Örebro och passar med sitt läge fint för centrallager. Här finns det möjlighet till ett utmärkt skyltläge men även bra trafiknära läge i bakkant om man föredrar det.

Har du behov av mark för etablering i den litet större skalan så är det här du hittar den. Området medger i sina olika delar förutom lager och kontor även industri och drivmedel.

Illustration över byggbar yta inom fastigheten.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Fakta

 • Lämplig som logistikpark där några tomter kan bli i den större skalan.
 • Närhet till fordonsservice i Truckstop.
 • Byggnadshöjd upp till 20- resp 30 meter.
 • Planändamål Z1 (ej skrymmande sällanköpshandel).
 • Markanvisning 2021.
 • Markpris 400–550 kr/kvm. Fastställs vid försäljning.
 • Mark för drivmedelslägen 1400 kr/kvm

Norra Marieberg

Nu växer verksamhetsområdet Marieberg med en ny detaljplan, Mosås 8:53, som medger volymhandel, kontor och andra verksamheter som inte har stor miljöpåverkan på sin omgivning.

Riksväg 51 kommer att ledas genom området och angöring från E20 görs genom en ny trafikplats som får av- och påfarter i nord-/sydlig riktning och som även länkar området till Palmbohults logistikpark på andra sidan E20.

Här blir det 10–15 markanvisningar, lite beroende på respektive företags önskemål.

Kvadratmeterytorna avser hela fastigheten som kan förändras beroende på företagets behov. Byggnaden illustrerar byggbar yta inom fastigheten.

Fakta

 • I direkt anslutning till Mariebergs handelsområde söder om centrala Örebro.
 • Längs E20 med skyltläge och insidesläge längs RV 51:s nya dragning.
 • Ny trafikplats där två drivmedelsstationer kan samordnas.
 • Byggnadshöjd upp till 15 meter.
 • Planändamål Z, H, K, G (handel avser skrymmande varor).
 • Markanvisning 2022.
 • Markpris 450–650 kr/kvm, fastställs vid försäljning.
 • Mark för drivmedelslägen 1400 kr/kvm

Kartbild över var de de olika områdena ligger. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!

Kontakta Bygg Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se